Kosten

De advocatuur heeft geen goed imago als het om de financiële voorwaarden gaat. Wij hebben daarom besloten om voor volledige transparantie te gaan. Bij ons zijn er geen addertjes onder het gras en geen onverwachtse kosten, zoals bijvoorbeeld opgevoerde reiskosten.

Pro deo rechtsbijstand

Voordat u een keuze maakt uit onze pakketten is het van groot belang om eerst te controleren of u in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand. Pro deo betekent dat de Nederlandse Staat de kosten voor een advocaat voor u betaalt en dat u alleen een eigen bijdrage hoeft te betalen aan de advocaat.

In Nederland bepaalt de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) of u in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand. Zij bepalen daarmee of een advocaat aan uw zaak kan worden toegevoegd. De advocaat vraagt daarmee dus om een ‘toevoeging’. Wij regelen dat allemaal voor u, daarvoor hoeft u zelfs niets te doen.

U komt in aanmerking voor pro deo rechtsbijstand als uw verzamelinkomen in het peiljaar onder de inkomens- en vermogensgrens zit. Het peiljaar is altijd twee jaar vóór het huidige jaar. Het peiljaar is nu dus 2019. De inkomensgrenzen kunt u zien in het volgende tabel:

AlleenstaandGehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomenEigen bijdrageFiscaal jaarinkomen
t/m € 19.800€ 148t/m € 27.500
€ 19.801 - € 20.500€ 318€ 27.501 - € 28.500
€ 20.501 - € 21.600€ 478€ 28.501 - € 29.800
€ 21.601 - € 23.500€ 639€ 29.801 - € 33.300
€ 23.501 - € 27.900€ 798€ 33.301 - € 39.400
Boven de € 27.900Geen recht op pro deoBoven de € 39.400

Er wordt dus over het gehele jaar 2019 bekeken wat u (gezamenlijke) verzamelinkomen is geweest. U kunt zelf controleren wat uw verzamelinkomen was in 2019 via de Belastingdienst. U kunt – door in te loggen met uw DigiD – uw belastingaanslag van het jaar 2019 downloaden. U kunt ook een inkomensverklaring downloaden via de belastingdienst.

Naast uw verzamelinkomen, mag ook uw vermogen in box 3 niet te hoog zijn. In het peiljaar (2019) mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 30.000.

Peiljaarverlegging

Indien uw inkomen en/of vermogen te hoog was in het peiljaar, maar dit in de jaren daarna drastisch gedaald is (minimaal 15% lager), dan kunt u een peiljaarverlegging aanvragen. De Raad voor Rechtsbijstand kijkt dan naar het huidige jaar. Dat kan dus uitkomst bieden. Meer informatie over een peiljaarverlegging vindt u op: rechtsbijstand.nl.

Let op: voor CBR procedures is pro deo rechtsbijstand niet mogelijk. Dit is uitgesloten door de Raad voor Rechtsbijstand. Alleen in zéér ingewikkelde CBR procedures is dit nog mogelijk. Hier is alleen niet snel sprake van.

Pakketten advocaatkosten

Indien u niet in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand, dan kunnen wij u alleen bijstaan op basis van betaling. Zoals gezegd, bieden wij verschillende pakketten aan. Hieronder vindt u de verschillende prijzen:

Klaagschriftprocedure

  • Opstellen klaagschrift, indienen klaagschrift en verzoek teruggave rijbewijs CVOM: € 550,-
  • Klaagschriftprocedure volledig, na afwijzing verzoek teruggave door officier van justitie: € 1.250,- (totaal)

Strafzaak

  • Gehele behandeling verkeersstrafzaak inclusief zitting: € 1.250,-

CBR-procedure

  • Pro forma bezwaar en advies dossier/strategie: € 300,-
  • Aanvullen bezwaargronden: € 1.250,- (totaal)
  • Verzoek voorlopige voorziening (spoedprocedure) inclusief zitting: € 1.250,-
  • Beroepschrift inclusief zitting indien bezwaarprocedure gedaan: € 1.250,- (excl. griffiegelden)
  • Beroepschrift inclusief zitting indien bezwaarprocedure niet gedaan: € 2500,- (excl. griffiegelden)

Waarom vaste prijzen?

De vaste prijzen is primair in uw belang: u weet gelijk waar u aan toe bent qua kosten voor een advocaat. Daarnaast werkt het voor ons ook prettig, omdat de praktijk uitwijst dat daarmee de discussies omtrent de declaratie tot de verleden tijd behoren. Dit zorgt ervoor dat wij kunnen doen waar u ons voor inschakelt: excellente bijstand door een gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaat.

de Verkeersstrafrecht advocaat