Dagvaarding

U heeft een dagvaarding ontvangen van het openbaar ministerie en u wenst hulp van een gespecialiseerde advocaat. Op uw dagvaarding staat op de eerste pagina de datum en het tijdstip uw dient te verschijnen. Daarnaast staat er op de eerste pagina naar welke rechtbank u dient te gaan en voor welke rechter u dient te verschijnen.

Kantonrechter

Indien u opgeroepen bent om voor de kantonrechter te verschijnen, wordt u verdacht van een overtreding. Indien men door de kantonrechter veroordeeld wordt, zal deze overtreding over het algemeen geregistreerd worden op de justitiële documentatie (strafblad).

Politierechter

Indien u opgeroepen bent om voor de politierechter te verschijnen, wordt u verdacht van een misdrijf. Indien men door de politierechter veroordeeld wordt, zal dit misdrijf geregistreerd worden op de justitiële documentatie (strafblad). De politierechter kan tot maximaal één jaar gevangenisstraf opleggen.

Meervoudige kamer

Indien u opgeroepen bent om voor de meervoudige kamer te verschijnen, wordt u verdacht van een ernstig misdrijf. Indien men door de meervoudige kamer veroordeeld wordt, zal dit misdrijf geregistreerd worden op de justitiële documentatie (strafblad).

Uitstel

Het is mogelijk om de zittingsdatum te verplaatsen. Hiertoe moet een aanhoudingsverzoek gedaan worden bij de rechtbank waar de zitting plaatsvindt. Dit aanhoudingsverzoek dient dan beoordeeld te worden door de rechter die de zaak voorzit. De rechtbank maakt dan gebruik van het ‘Landelijk aanhoudingsprotocol’. Let goed op: uw recht om aanwezig te mogen zijn tijdens de zitting is zéér sterk. Dit blijkt o.a. uit een recent arrest van de Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2019:1737. Het aanwezigheidsrecht is verankerd in o.a. art. 6 EVRM.

Kosten strafzitting

Indien u professionele en specialistische hulp wenst bij uw strafzaak, kunt u uw zaak aanmelden via onze website. De kosten die daaraan verbonden zijn, zijn bewust transparant. Dat heeft als voordeel dat u gelijk weet waar u aan financieel aan toe bent. U mag erop vertrouwen dat er geen onverwachtse kosten in rekening gebracht worden, zoals bijvoorbeeld de reiskosten van de advocaat.


Was dagvaarding niet wat u zocht? Wellicht zoekt u naar: Rijbewijs ingevorderd snelheid, rijbewijs ingevorderd alcohol of dagvaarding.

de Verkeersstrafrecht advocaat