Dagvaarding

Heeft u een dagvaarding thuisgestuurd gekregen?

Krijgt u een dagvaarding thuisgestuurd, dan is dat een dringende, officiële oproep om te verschijnen voor het gerecht. Zo’n brief roept meer vragen op dan zij kan beantwoorden. Laat u bijstaan door een gespecialiseerde advocaat zodat u zich gesterkt voelt wanneer het zover is.

Welke rechter en waar moet ik heen?

Elke dagvaarding is hetzelfde opgebouwd: op de eerste pagina staat de datum en het tijdstip waarop u dient te verschijnen. Daarnaast staat er op de eerste pagina naar welke rechtbank u dient te gaan en voor welke rechter de zaak dient. Elke rechter heeft zijn of haar eigen expertise zodat uw zaak naar rechtvaardigheid behandeld wordt. Wij lichten graag toe wat elke rechter doet en wat u te wachten staat.

Kantonrechter

Een kantonrechter is een rechter die lichte zaken behandelt. Denk aan verkeersovertredingen, in beroep gaan tegen boetes, consumentengeschillen, een conflict tussen huurder en verhuurder en andere onenigheid beslecht met het civiel recht. Als u door de kantonrechter veroordeeld wordt, zal deze overtreding over het algemeen geregistreerd worden op de justitiële documentatie, beter bekend als een strafblad.

Politierechter

Indien u opgeroepen bent om voor de politierechter te verschijnen, wordt u verdacht van een misdrijf. Indien men door de politierechter veroordeeld wordt, zal dit misdrijf geregistreerd worden op de justitiële documentatie (strafblad). De politierechter kan tot maximaal één jaar gevangenisstraf opleggen. Aan het einde van de zitting doet een politierechter mondeling uitspraak.

Rechters in meervoudige kamer

Indien u opgeroepen bent om voor de meervoudige kamer te verschijnen, wordt u verdacht van een ernstig misdrijf. De zaken die door deze drie rechters worden behandeld zijn een stuk ingewikkelder en zwaarder. Indien u door de meervoudige kamer veroordeeld wordt, zal dit misdrijf geregistreerd worden in de vorm van een strafblad. De uitspraak volgt altijd na 14 dagen, welke eveneens op schrift wordt gesteld.

Uitstel voor de zitting

Het is mogelijk om de zittingsdatum te verplaatsen. Hiertoe moet een aanhoudingsverzoek gedaan worden bij de rechtbank waar de zitting plaatsvindt. Dit aanhoudingsverzoek dient dan beoordeeld te worden door de rechter die de zaak voorzit. Het opstellen van dat verzoek kunt u aan ons uitbesteden.

Wij hebben jarenlange ervaring met zaken die bij deze rechters worden behandeld. Zodoende kunt u erop vertrouwen dat wij het beste uit de uitspraak proberen te krijgen. Uw belang staat voorop. De kosten van de strafzitting houden wij bewust transparant zodat u direct weet waar u aan toe bent. Meld uw zaak bij ons aan en wij bekijken samen met u de mogelijkheden. Want er is vaak meer mogelijk dan u allicht zou denken!

Wanneer u ons een bericht stuurt via het onderstaande contactformulier zullen we u zo spoedig mogelijk contacteren:

U kunt ons ook bellen of een Whatsapp bericht sturen:

Of stuur ons een e-mail: