Klaagschriftprocedure

Uw rijbewijs is ingevorderd door de politie vanwege een overtreding van de Wegenverkeerswet. Of dit nu snelheid, alcohol of gevaarlijk weggedrag is: uw rijbewijs wordt opgestuurd naar het CVOM te Utrecht. Het CVOM staat voor Centrale Verwerking Openbaar Ministerie en is het parket dat gaat over rijbewijzen en strafzaken m.b.t. het verkeersstrafrecht. Het CVOM werkt volgens een vast patroon, wat hieronder uitgelegd wordt. Hierin schuilt tevens het gevaar: omdat alles volgens een vast patroon gaat, wordt er echt actie van u gewenst als u iets gedaan wil krijgen. Met andere woorden: als u het rijbewijs terug wilt krijgen, dan moet u daarvoor actief handelen!

Inhouding rijbewijs binnen 10 dagen

Nadat uw rijbewijs is ingevorderd dient de officier van justitie ingevolge art. 164 lid 8 van de WVW binnen 10 dagen te beslissen wat hij zal doen met uw rijbewijs. In de praktijk komt dit erop neer dat uw rijbewijs conform de OM richtlijn wordt ingehouden. Heeft u bijvoorbeeld 55 km/u te hard gereden, dan zal uw rijbewijs voor de duur 2 maanden ingehouden worden. Ook voor het rijden onder invloed heeft het OM richtlijnen.

Indien de officier van justitie niet binnen 10 dagen heeft beslist wat er met uw rijbewijs moet gebeuren, dan moet u het rijbewijs terugkrijgen. Let op: de Wegenverkeerswet heeft het hier over dagen en niet over werkdagen.

In meer dan 90% van de gevallen doet de politie en het CVOM goed haar werk. Dat betekent dat in de meeste gevallen het rijbewijs ingehouden wordt voor de duur van een aantal maanden, afhankelijk van de verdenking. Indien u dan zelf geen actie onderneemt, bent u het rijbewijs voor die periode kwijt en mag u niet rijden.

Rijbewijs dringend nodig

Indien u het rijbewijs dringend nodig heeft, bestaat daar gelukkig een procedure voor: de klaagschriftprocedure. Vanaf het moment dat uw rijbewijs is ingevorderd door de politie, mag u ingevolge art. 164 lid 8 WVW een klaagschriftprocedure starten. Het klaagschrift is in feite een uitgebreide brief die men dient te sturen aan de rechtbank. Nadat de rechtbank dit klaagschrift heeft ontvangen, zal er een zitting gepland worden. Tijdens deze zitting zal de rechter dan uw klaagschrift beoordelen en uw belangen afwegen tegen de belangen van de verkeersveiligheid. Meestal wordt er binnen twee weken een zitting ingepland, ingevolge het Landelijk Strafprocesreglement. Aan het einde van de zitting neemt de rechter een beslissing. De rechter kan dan drie verschillende beslissingen nemen:

  • De rechter verklaart het klaagschrift gegrond. Het OM zal dan het rijbewijs naar u op moeten sturen;
  • De rechter verklaart het klaagschrift gegrond, maar beslist dat het rijbewijs op een later moment teruggegeven moet worden;
  • De rechter verklaart het klaagschrift ongegrond. U krijgt dan uw rijbewijs niet terug.

In de praktijk duren zittingen ter behandeling van het klaagschrift zeer kort, vaak maximaal 15 minuten. Omdat deze zittingen kort zijn, moet het klaagschrift helder, goed onderbouwd en foutloos zijn. Het is bovendien uw enige kans. Als het klaagschrift ongegrond verklaard wordt, is er voor u geen andere mogelijkheid meer om uw rijbewijs terug te krijgen. U heeft weliswaar het recht om in cassatie te gaan, maar dit is een langdurige procedure en bovendien vaak kansloos, nu de Hoge Raad enkel beoordeelt of de rechter zich netjes aan de spelregels heeft gehouden. Een nieuw klaagschrift kan alleen ingediend worden bij een novum, waar in de praktijk zelden tot nooit sprake van is. Het is daarom zaak dat u zich goed laat bijstaan door een specialistische advocaat!

Verzoek teruggave rijbewijs

U kunt zelf een verzoek teruggave van het rijbewijs indienen bij de officier van justitie. De officier van justitie zal dit verzoek dan beoordelen en ongeveer na een 1 of 2 weken u per brief infomeren over zijn beslissing. Een gespecialiseerde advocaat kan u helpen bij dit verzoek. Echter, ook na het indienen van het klaagschrift kan een verzoek tot teruggave van het rijbewijs ingediend worden. Dit is zelfs gunstiger, omdat hiermee geen tijd verloren gaat. Immers, als men eerst wacht op de beslissing van de officier van justitie, heeft men al kostbare dagen verloren! Wij dienen het klaagschrift eerst in en verzoeken daarna om teruggave van het rijbewijs bij de officier van justitie. De officier van justitie weet dan dat er een zitting zal volgen bij de rechtbank indien de officier van justitie ons verzoek afwijst. Dit speelt onbewust mee in de afweging van een officier van justitie, ten voordele van u!

Kans van slagen

De kans van slagen is altijd afhankelijk van de omstandigheden. Trap daarom niet in de verhalen van advocaten dat zij een slagingspercentage hebben van 90% of hoger! De kans van slagen kan alleen beoordeeld worden na een goed (telefonisch) gesprek waarbij alle informatie van u gevraagd wordt. Pas daarna kan een serieuze inschatting gemaakt worden. Hieronder kunt u wel alvast een inschatting maken:

First offender of recidive

Allereerst is van belang of het de allereerste keer is, of dat het vaker gebeurd is. Als het vaker gebeurd is, dan is het van belang om te weten hoeveel jaar daar tussen heeft gezeten. Bij snelheidsovertredingen geldt er een terugkijktermijn van 2 jaar. Heeft u recidive in die twee jaar, dan daalt de slagingskans drastisch. Het is dan zeker niet kansloos, maar het wordt dan wel lastiger. Voor het rijden onder invloed geldt een terugkijktermijn van 5 jaar. Indien u binnen die 5 jaar een keer eerder onder invloed heeft gereden, dan is de slagingskans ook minder. Bovendien krijgt u dan ook te maken met het CBR en de recidiveregeling! In dat geval is een gespecialiseerde advocaat een must.

De zwaarte van de overtreding

Daarnaast is het van belang om te weten hoe zwaar u in de fout bent gegaan. Indien u op de snelweg 151 km/u heeft gereden waar 100 km/u is toegestaan, dan valt de zwaarte van de overtreding nog enigszins mee en is dat positief voor de slagingskans. Echter, indien u 190 km/u heeft gereden op de snelweg, dan is dat juist weer negatief voor de slagingskans. In de praktijk merkt men ook dat de slagingskans afhangt van een snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom of buiten de bebouwde kom of op de snelweg. Bij rijden onder invloed geldt hetzelfde principe. Als u net boven de invorderingsgrens heeft geblazen, dan is dat gunstig voor de slagingskans. Hoe hoger u heeft geblazen ten opzichte van de invorderingsgrens, hoe nadeliger.

Belang rijbewijs

Het belang van het rijbewijs is mogelijk de meest doorslaggevende factor voor de slagingskans van een klaagschrift. Indien u taxichauffeur, vrachtwagenchauffeur of anderszins een beroepschauffeur bent, dan is de kans van slagen per definitie groter. Het is namelijk evident dat u geen werkzaamheden kunt verrichten zonder rijbewijs. Maar ook voor heel veel andere functies is het rijbewijs onontbeerlijk. Het gaat er in alle gevallen om hoe goed u uw belang kunt onderbouwen. Daar kan een gespecialiseerde advocaat bij helpen.

Gespecialiseerde hulp bij het terugkrijgen van uw rijbewijs

Wij zijn al jaren gespecialiseerd in het voeren van klaagschriftprocedures en in de juridische bijstand tijdens strafzittingen. Neem vandaag nog contact op door ons te bellen of door het aanmeldformulier in te vullen. Nadat u het aanmeldformulier heeft ingevuld, neemt een gespecialiseerde advocaat binnen 24 uur contact met u op om uw mogelijkheden te bespreken. Dit is geheel vrijblijvend en kost u daarom niets!

De advocatuur heeft geen goed imago als het gaat om de kosten. Daarom bieden wij uitsluitend vaste prijzen aan. Bij ons dus geen onverwachtse reiskosten of andere addertjes onder het gras! Klik hier voor een helder overzicht van de vaste prijzen.


Was klaagschriftprocedure niet wat u zocht? Wellicht zoekt u naar: Rijbewijs ingevorderd snelheid, rijbewijs ingevorderd alcohol of dagvaarding.

de Verkeersstrafrecht advocaat