Het CBR en uw invordering rijbewijs

Stel, u raakt door een snelheidsovertreding, alcoholgebruik of andere gedraging uw rijbewijs kwijt. Dan kan het zijn dat het CBR u vraagt aan te tonen dat u nog steeds rijvaardig of rijgeschikt bent. Immers twijfelt het CBR aan het feit of u redelijkerwijs in staat bent een voertuig te besturen. Dan kan u een cursus of onderzoek opgelegd worden. Hoe dat werkt en wat u ertegen kunt doen? Dat leggen we graag uit.

Vergunning

Ook al voelt het voor onze cliënten vaak als een straf, de maatregelen van het CBR hebben dat niet als doel. Niet het strafrecht, maar het bestuursrecht is dan ook van toepassing. Zie het rijbewijs als een vergunning. De vergunninghouder krijgt toestemming iets te doen waartoe de vergunning verleend is. Houdt de vergunninghouder zich niet aan de voorwaarden, dan wordt de vergunning ingetrokken. Het rijbewijs geeft u toestemming om een voertuig te besturen, mits u zich dus aan de voorwaarden houdt. Al ligt dat vanzelfsprekend juridisch wat ingewikkelder, komt het wel daarop neer.

Bezwaar CBR indienen

Als uw rijbewijs is ingevorderd door het CBR kunt u bezwaar indienen via een klaagschriftprocedure. Dat is uw goed recht. Wij kunnen daar mee helpen. Wat belangrijk is om in ogenschouw te houden, is dat het CBR uw bezwaar alleen in behandeling neemt als er door de opsporingsambtenaar zoals een politieagent of BOA fouten zijn gemaakt. Daarom werken wij door middel van een vast protocol. Eerst dienen wij namens u een pro forma bezwaarschrift in. Dat is een gestandaardiseerd bezwaar waarin wij alle processtukken opvragen op basis waarvan het CBR het besluit heeft genomen. Dit doen wij zodat het termijn van zes weken om bezwaar te mogen maken daarmee veiliggesteld is.

In de tussentijd niet rijden!

Na het bestuderen van de stukken, kunnen wij u goed adviseren over de kans van slagen van een eventueel inhoudelijk bezwaarschrift. Indien er grove fouten gemaakt zijn in het alcohol- of drugsonderzoek, kunt u middels een spoedprocedure dan wel voorlopige voorziening versneld uw rijbewijs terug krijgen. Let wel, u mag tijdens de behandeling van uw bezwaar niet rijden. Een bezwaar indienen schort de opgelegde maatregel namelijk niet op!

Medisch onderzoek

Het CBR mag u ook verplichten deel te nemen aan een medisch onderzoek als zij vermoedt dat u niet de geestelijke geschiktheid bezit om te mogen rijden. De geldigheid van het rijbewijs kan worden geschorst als er een onderzoek nodig is naar uw gezondheid.

Het CBR kan niet zomaar uw rijbewijs invorderen en een medisch onderzoek starten. Daarvoor is een duidelijke aanwijzing nodig dat u lijdt aan een aandoening waardoor hij geestelijk en of lichamelijk niet goed functioneert, dan wel ernstige psychiatrische problemen ondervindt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld verwardheid, geheugenstoornissen, oriëntatiestoornissen, agressie in het verkeer, pogingen tot zelfdoding en nog veel meer.

Als u van het CBR een medisch onderzoek moet doen, geef dit bij ons aan. Wij kunnen kijken of dit terecht is opgelegd en wat u ertegen kunt doen.

Kans van slagen

Hoe groot is de kans dat uw bezwaar bij het CBR wordt gehonoreerd? Dat is op voorhand lastig te zeggen. Indien uw bezwaar geen kans van slagen heeft, dient u het onderzoek te ondergaan. Dit onderzoek moet u niet licht opvatten. Ongeveer 80% van alle deelnemers aan een dergelijk onderzoek komt niet door het onderzoek heen. Dat komt omdat het onderzoek een bijzondere hoeveelheid aan strikvragen bevat. Vragen waarvan je vaak niet weet wáárom die vragen worden gesteld.

Indien men de stempel ‘alcoholmisbruiker’ krijgt, kan men pas na een jaar weer beschikken over het rijbewijs. Het is daarom belangrijk dat u weet wat het onderzoek inhoudt en wat u kunt verwachten.

Indien u een onderzoek bij de psychiater dient te ondergaan, adviseren wij u om z.s.m. contact op te nemen. Wij zullen u in dit vrijblijvend gesprek uitleggen wat uw mogelijkheden zijn en wat daarvan de (vaste) kosten zijn.

Laat ons u adviseren!

Waar veel mensen zich neerleggen bij de beslissingen die worden gemaakt over hun rijbewijs, bijt een enkeling van zich af. Regelmatig met succes! Laat u dus bijstaan door een ervaren advocaat die het CBR van onder tot boven kent, weet welke procedures er moeten worden gevolgd en expertise bezit over uw rechten. Wij hanteren vaste prijzen, wel zo makkelijk en overzichtelijk. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Wanneer u ons een bericht stuurt via het onderstaande contactformulier zullen we u zo spoedig mogelijk contacteren:

U kunt ons ook bellen of een Whatsapp bericht sturen:

Of stuur ons een e-mail: