Rijbewijs ingevorderd alcohol

Wanneer kan rijbewijs ingevorderd worden wegens alcohol? In art 164 lid 2 WVW staat geregeld wanneer het rijbewijs ingevorderd kan worden.

Bij hoeveel Ugl rijbewijs kwijt?

Wanneer u zocht op: hoeveel ugl rijbewijs kwijt is de kans groot dat u op zoek bent naar een passende oplossing voor uw probleem.

Voor ERVAREN bestuurders (>5 jaar); https://wetten.overheid.nl/BWBR0042986/2020-01-01.

Met betrekking tot alcohol zal het rijbewijs ingevorderd worden nadat een gevorderd bestuurder meer dan 570 ug/l heeft geblazen. Bij een beginnend bestuurder zal het rijbewijs al ingevorderd worden bij meer dan 350 ug/l.

Rijbewijs ingevorderd alcohol beginnend bestuurder

Een beginnend bestuurder is iemand die korter dan 5 jaar het rijbewijs heeft. Als men eerst een scooter rijbewijs heeft gehaald, is men beginnend bestuurder voor de duur van 7 jaar.

Rijbewijs ingevorderd alcohol bij weigeren medewerking

Tenslotte kan het rijbewijs ingevorderd worden als men weigert mee te werken aan het ademalcoholgehalte of een bloedonderzoek. Dat kan men doen ingevolge art. 164 lid 2 sub c WVW.

Rijbewijs kwijt alcohol - de verkeersstrafrecht advocaat

Wanneer wordt het rijden geregistreerd op de justitiële documentatie (strafblad)?

Altijd.

Belangrijkste wetten en regelgeving m.b.t. rijden onder invloed

- Wegenverkeerswet 1994
- Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
- Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
- Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod
- LOVS Oriëntatiepunten
- Jurisprudentie

Rijbewijs ingevorderd alcohol - hoe lang ben ik mijn rijbewijs kwijt?

Hoelang u uw rijbewijs kwijt bent is uiteraard geheel afhankelijk van de gedraging en het ug/l gehalte. Er openbaar ministerie heeft echter wel een richtlijn geformuleerd. Deze richtlijn komt tot op zekere hoogte overeen met de LOVS oriëntatiepunten.

Strikte waarborgen alcoholonderzoeken

Alcoholonderzoeken zijn aan zeer strikte banden gelegd door de wet en daarmee ook door de rechtspraak. De rechtspraak heeft het in dat geval over ‘strikte waarborgen waarmee het alcoholonderzoek is omringd’. Stel nu dat één van die strikte waarborgen is geschonden, dan is daarmee het alcoholonderzoek niet meer bruikbaar als bewijs, nu er bij een schending van de strikte waarborgen géén onderzoek heeft plaatsgevonden als bedoeld in art. 8 WVW. Voor de juristen onder u: dit gaat dus expliciet niet via het art. 359a Sv format. Zie daarvoor ook: ECLI:NL:HR:2019:92.

20 minuten termijn

één van de strikte waarborgen is de 20 minuten termijn. Dat wil zeggen dat u niet binnen 20 minuten mag blazen op het ademalcohol analyseapparaat, te rekenen vanaf het moment dat u op straat gevorderd is mee te werken aan de voorlopige ademanalyse. Is u door de politie nimmer een ‘voorlopige ademanalyse’ aangeboden, maar bent u gelijk meegenomen naar het bureau? Dan geldt het moment van eerste contact tussen u en de politie. Dit staat geregeld in art. 10 van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.

Tegenonderzoek

Een andere strikte waarborg is het recht op tegenonderzoek. Dit is, zelfs recent nog, onderwerp geweest van discussie. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad een einde gemaakt aan deze discussie en heeft, terecht, besloten dat het recht op tegenonderzoek onderdeel is van het stelsel van strikte waarborgen. Het recht op tegenonderzoek is geregeld in art. 11 van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.

Daarin staat geregeld dat men, na het alcoholonderzoek, gewezen moet worden op het recht op tegenonderzoek. Het recht op tegenonderzoek geschiedt door het verrichten van een bloedonderzoek en de verdachte moet dit wel gelijk aangeven nadat hij op dit recht gewezen wordt. Dit tegenonderzoek komt ook voor rekening van de verdachte zelf. De kosten staan geregeld in de Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.

Indien men tussen 08:00 uur en 18:00 uur een tegenonderzoek wenst, dan kost dan € 62,00. Indien men tegenonderzoek wenst tussen 18:00 uur en 08:00 uur, dan kost dan € 81,00. Als men in het weekend een tegenonderzoek wenst, dan kost dat ook € 81,00, ongeacht het tijdstip. Indien het recht op tegenonderzoek geschonden is, dan is dat een schending van een strikte waarborg en is er géén sprake meer van een onderzoek als bedoeld in art. 8 WVW (ECLI:NL:HR:2019:92).

Standaard werkwijze

Wanneer u staande bent gehouden wegens het rijden onder invloed, volgt de politie een standaard protocol. In het kader van de controlebevoegdheid mag de politie u vragen om te blazen op het voorselectieapparaat. Op straat wordt u dan gevorderd mee te werken aan de voorlopige ademanalyse. Hierbij zijn vier resultaten mogelijk:

  • P van Pass – er is niets aan de hand en u mag doorrijden;
  • A/P van Alert/Pass – Als u beginnend bestuurder bent, is dit een indicatie dat u teveel alcohol in uw adem hebt. Een ervaren bestuurder kan bij een A/P doorrijden;
  • A van Alert – indicatie dat er teveel alcohol in de adem is geconstateerd;
  • F van Fail – indicatie van dusdanig veel alcohol in de adem, dat invordering van het rijbewijs tot de mogelijkheden behoort.

Bij een Alert melding worden alle bestuurders gevraagd om mee te gaan naar het bureau. Indien u dat niet doet, kunt u aangehouden worden. Op het bureau staat een nauwkeurig ademanalyse apparaat. Als u daar meer dan 570 ug/l hebt geblazen (350 ug/l bij beginnende bestuurders), wordt uw rijbewijs ingevorderd en mag u op dat moment niet meer rijden. Uw rijbewijs wordt dan doorgestuurd naar het CVOM te Utrecht, alwaar een officier van justitie een beslissing zal nemen omtrent uw rijbewijs. Voor meer informatie zie: “klaagschrift”.

Weigering

Als u op straat weigert te blazen tijdens de voorlopige ademanalyse, dan kunt u daarvoor een boete krijgen. Indien u weigert om mee te werken aan de ademanalyse op het politiebureau, dan staan daar forse straffen tegenover, namelijk 9 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid en € 1000,00 boete. Het is dus over het algemeen beter als u meewerkt aan de ademanalyse.

Ingevolge art. 163 lid 2 jo art. 176 lid 3 van de WVW bent u verplicht om mee te werken aan een ademanalyse. U dient daarbij alle aanwijzingen van de agenten op te volgen. De agent zal daarbij een ondubbelzinnig bevel moeten geven. Doet hij dat niet, dan kan dat reden zijn voor vrijspraak, omdat het u dan onvoldoende duidelijk was dat u mee moest werken. Bewust te weinig lucht blazen of onvoldoende meewerken kan ook al genoeg zijn om de weigering aan te nemen (ECLI:NL:GHAMS:2017:4924). Ook is het in beginsel niet toegestaan om een bloedonderzoek aan te vragen in plaats van de ademanalyse. Dit is alleen anders als u kunt aantonen dat u medisch niet in staat bent om mee te werken aan de ademanalyse.

 

SCHEMA RICHTLIJN VOOR STRAFVORDERING ARTIKEL 8, 162 EN 163 WVW 1994

Tabel 1 A

** Artikel 8 lid 2 onder a en b WVW 1994 ERVAREN bestuurder motorrijtuig (niet zijnde brom-/snorfiets of vrachtauto/autobus)
SchaalBloed/ alcohol gehalteAdem/ alcohol gehalteFirst offender1x recidive* of gevaarlijk rijgedrag first offenderMeermalen recidive (= dagvaarden*) of 1x recidive + gevaarlijk rijgedrag
Schaal I:0,54–0,80 ‰235–350 µg/lGB € 300GB € 450Eis GB € 600 + 4 mnd OBM ov
Schaal II:0,81–1,00 ‰355–435 µg/lGB € 425GB € 600Eis GB € 850 + 4 mnd OBM ov
Schaal III:1,01–1,15 ‰440–500 µg/lGB € 550GB € 800 + 2mnd OBM ovEis GB € 1.100 + 4 mnd OBM ov
Schaal IV:1,16–1,30 ‰505–570 µg/lGB € 650GB € 950 + 4 mnd OBM ovEis GB € 1.300 + 6 mnd OBM ov of; 50 uur TS + 6 mnd OBM ov
Schaal V:1,31–1,50 ‰575–650 µg/lGB € 650 + 4 mnd OBM ovGB € 950 + 6 mnd OBM ov (indien mogelijk 2e punt 123b WVW 1994, dan dgv)Eis GB € 1.300 + 6 mnd OBM ov of; 50 uur TS + 6 mnd OBM ov
Schaal VI:1,51–1,65 ‰655–715 µg/lGB € 750 + 6 mnd OBM ovGB € 1.100 + 7 mnd OBM ovEis GB € 1.500 + 7 mnd OBM ov of; 60 uur TS + 7 mnd OBM ov
Schaal VII:1,66–1,80 ‰720–785 µg/lGB € 850 + 7 mnd OBM ovGB € 1.200 + 8 mnd OBM ov of; 50 uur TS + 8 mnd OBM ov60 uur TS + 2 wk GS vw + 8 mnd OBM ov of; 2 wk GS ov + 8 mnd OBM ov
Schaal VIII:1,81–2,00 ‰790–865 µg/lGB € 950 + 8 mnd OBM ovGB € 1.400 + 9 mnd OBM ov of; 60 uur TS + 9 mnd OBM ov60 uur TS + 2 wk GS vw + 9 mnd OBM ov of; 2wk GS ov + 9 mnd OBM ov
Schaal IX:2,01–2,15 ‰870–945 µg/lGB € 1.000 + 9 mnd OBM ov40 uur TS + 1 wk GS vw + 10 mnd obm ov of; 1 wk GS ov + 10 mnd OBM ov80 uur TS + 2 wk GS vw + 10 mnd OBM ov of; 2 wk GS ov + 10 mnd OBM ov
Schaal X:2,16–2,35 ‰950–1.020 µg/lGB € 1.100 + 10 mnd OBM ov40 uur TS + 1 wk GS vw + 12 mnd OBM ov of; 1 wk GS ov + 12 mnd OBM ov80 uur TS + 2 wk GS vw + 12 mnd OBM ov of; 2 wk GS ov+ 12 mnd OBM ov
Schaal XI:2,36–2,50 ‰1.025–1.090 µg/l60 uur TS + 12 mnd OBM ov60 uur TS + 2 wk GS vw + 14 mnd OBM ov of; 2 wk GS ov+ 14 mnd OBM ov2 wk GS ov + 14 mnd OBM ov
Schaal XII:2,51–2,75 ‰1.095–1.195 µg/l80 uur TS + 14 mnd OBM ov80 uur TS + 2 wk GS vw + 16 mnd OBM ov of; 2 wk GS ov + 16 mnd OBM ov2 wk GS ov + 16 mnd OBM ov
Schaal XIII:2,76 ‰–2,95 ‰1.200–1.295 µg/l100 uur TS + 16 mnd OBM ov100 uur TS + 2 wk GS vw + 18 mnd OBM ov of; 3 wk GS ov + 18 mnd OBM ov3 wk GS ov + 18 mnd OBM ov
Schaal XIV:3,01‰–3,20 ‰1300-1395 µg/l100 uur TS + 18 mnd OBM ov100 uur TS + 2 wk GS vw + 20 mnd OBM ov of; 4 wk GS ov + 20 mnd OBM ov4 wk GS ov + 20 mnd OBM ov
Schaal XV:3,21‰–3,45‰1400-1495 µg/l100 uur TS + 20 mnd OBM ov100 uur TS + 2 wk GS vw + 22 mnd OBM ov of; 4 wk GS ov + 22 mnd OBM ov4 wk GS ov + 22 mnd OBM ov
Schaal XVI:3,46‰ en hoger1.500 µg/l en hoger100 uur TS + 22 mnd OBM ov100 uur TS + 2 wk GS vw + 24 mnd OBM ov of; 4 wk GS ov + 24 mnd OBM ov4 wk GS ov + 24 mnd OBM ov
Weigering (art. 163 WVW 1994)GB € 1.000 + 9 mnd OBM ov40 uur TS + 1 wk GS vw + 10 mnd OBM ov of; 1 wk GS ov + 10 mnd OBM ov80 uur TS + 2 wk GS vw + 10 mnd OBM ov of; 2 wk GS ov + 10 mnd OBM ov

Tabel 1 B

** Artikel 8 lid 3 en lid 4 onder a en b WVW 1994 Beginnend bestuurder *** motorrijtuigen niet zijnde brom-/snorfiets of vrachtauto/autobus respectievelijk bestuurder motorrijtuig zonder rijbewijs (nimmer enig rijbewijs afgegeven) niet zijnde brom- of snorfiets of vrachtauto of autobus
SchaalBloed/ alcohol gehalteAdem/ alcohol gehalteFirst offender1x recidive* of gevaarlijk rijgedrag first offenderMeermalen recidive (= dagvaarden*) of 1x recidive + gevaarlijk rijgedrag
Schaal I:0,22- 0,80‰95–350 µg/lGB € 300GB € 450 + 2 mnd OBM ovEis GB € 600 + 4 mnd OBM ov
Schaal II:0,81–1,00 ‰355–435 µg/lGB € 425 + 2 mnd OBM ovGB € 600+ 4 mnd OBM ovEis GB € 850 + 4 mnd OBM ov
Schaal III:1,01–1,15 ‰440–500 µg/lGB € 550 + 2 mnd OBM ovGB € 800+ 4 mnd OBM ovEis GB € 1.100 + 4 mnd OBM ov
Schaal IV:1,16–1,30 ‰505–570 µg/lGB € 650 + 4 mnd OBM ovGB € 950 + 6 mnd OBM ovEis GB € 1.300 + 6 mnd OBM ov of; 50 uur TS + 6 mnd OBM ov
Schaal V:1,31–1,50 ‰575–650 µg/lGB € 650 + 5 mnd OBM ovGB € 950 + 6 mnd OBM ov (indien mogelijk 2e punt 123b WVW 1994, dan dagvaarden)Eis GB € 1.300 + 6 mnd OBM ov of; 50 uur TS + 6 mnd OBM ov

Recidiveregeling

Naast de straffen die u opgelegd kunnen worden, moet u ook rekening houden met de recidiveregeling. De recidiveregeling is geregeld in art. 123b WVW. Indien u tweemaal in vijf jaar tijd bent veroordeeld wegens het rijden onder invloed, waarvan de tweede keer boven de 570 ug/l, is de recidiveregeling van toepassing.

De recidiveregeling houdt in dat uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard. U krijgt deze dan niet meer automatisch terug. U zult zelf weer een nieuw rijbewijs moeten aanvragen via het CBR. Dit gaat via een zogeheten eigenverklaringsprocedure. Het CBR zal u daarop eerst naar een psychiater sturen, om te controleren of er geen sprake is van alcoholmisbruik in ruime zin (zie: CBR). Pas nadat u goedgekeurd bent, mag u opnieuw uw rijbewijs halen. Dat betekent dus dat u opnieuw een theorie examen moet halen én dat u opnieuw een praktijkexamen moet afleggen!

Ook het rijden onder invloed van drugs valt onder de recidiveregeling, evenals het veroorzaken van een verkeersongeval als bedoeld in art. 6 WVW.

Tegen de recidiveregeling valt helaas niets te ondernemen. Het kan wel helpen in de strafmaat in de strafzaak (ECLI:NL:SHE:2018:1464), maar is geen dubbele straf zoals bedoeld met ‘ne bis in idem’. Het enige wat mogelijk is, is het uitstellen van de recidiveregeling door tijdig hoger beroep in te stellen. Dit is in veel gevallen raadzaam, maar niet in alle gevallen! Als er bij u sprake is van recidive, adviseren wij u ten strengste om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

Rijden onder invloed en CBR

In vrijwel alle gevallen van het rijden onder invloed, wordt het CBR actief op de hoogte gebracht door de opsporingsambtenaren. Het CBR zal op basis van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 een maatregel opleggen:

Cursus LEMA:

Beginnend bestuurder (<5 jaar)Ervaren bestuurder (>5 jaar)
220 ug/l – 350 ug/l350 ug/l – 435 ug/l

Cursus EMA:

Beginnend bestuurder (<5 jaar)Ervaren bestuurder (>5 jaar)
350 ug/l – 570 ug/l435 ug/l – 785 ug/l

Cursus EMA:

Beginnend bestuurder (<5 jaar)Ervaren bestuurder (>5 jaar)
570+ ug/l785+ ug/l

Voor meer informatie zie ‘CBR procedure’.

Gespecialiseerde advocaat

In het geval van het rijden onder invloed adviseren wij u met klem om contact met ons op te nemen. In een kort en vrijblijvend telefonisch gesprek kunnen wij u uitleggen wat u te wachten staat en wat er mogelijk is.

Rijbewijs kwijt alcohol - de verkeersstrafrecht advocaat

Kosten klaagschrift procedure

Indien u professionele en specialistische hulp wenst bij de klaagschrift procedure, kunt u uw zaak aanmelden via onze website. De kosten die daaraan verbonden zijn, zijn bewust transparant. Dat heeft als voordeel dat u gelijk weet waar u aan financieel aan toe bent. U mag erop vertrouwen dat er geen onverwachte kosten in rekening gebracht worden, zoals bijvoorbeeld de reiskosten van de advocaat.

De advocatuur heeft geen goed imago als het gaat om de kosten. Daarom bieden wij uitsluitend vaste prijzen aan. Bij ons dus geen onverwachtse reiskosten of andere addertjes onder het gras! Klik hier voor een helder overzicht van de vaste prijzen.


Was rijbewijs ingevorderd alcohol niet wat u zocht? Wellicht zoekt u naar: Rijbewijs ingevorderd snelheid, rijbewijs ingevorderd CBR of dagvaarding.

de Verkeersstrafrecht advocaat